top of page

200 - 400 m² Modeller

Kontio Mountain Ski House

Kontio Mountain Ski House

Toplam : 538 m² / Giriş Katı : 294 m² - Asma Kat : 121 m² - Teras : 123 m²

kontio Mimosa

kontio Mimosa

Toplam : 635 m² / Giriş Katı : 251 m² - Asma Kat : 220 m² - Teras : 155 m² - Balkon : 9 m²

Kontio Normandina

Kontio Normandina

Toplam : 368 m² / Giriş Katı : 164 m² - Asma Kat : 41 m² - Teras : 163 m²

Kontio Lobelia

Kontio Lobelia

Toplam : 355 m² / Giriş Katı : 137 m² - Asma Kat : 148 m² - Teras : 49 m² - Balkon : 21 m²

Kontio Nitella

Kontio Nitella

Toplam : 440 m² / Giriş Katı : 270 m² - Asma Kat : 124 m² - Teras : 46 m²

Kontio Lotus

Kontio Lotus

Toplam : 385 m² / Giriş Katı : 205 m² - Asma Kat : 70 m² - Teras : 84 m² - Balkon : 26 m²

Kontio Carlina

Kontio Carlina

Toplam : 654 m² / Giriş Katı : 408 m² - Asma Kat : 72 m² - Teras : 159 m² - Balkon : 15 m²

Kontio Carlina

Kontio Carlina

Toplam : 654 m² / Giriş Katı : 408 m² - Asma Kat : 72 m² - Teras : 159 m² - Balkon : 15 m²

Kontio Mentha

Kontio Mentha

Toplam : 306 m² / Giriş Katı : 100 m² - Asma Kat : 64 m² - Teras : 124 m² - Balkon : 18 m²

Kontio Ulmus

Kontio Ulmus

Toplam : 316 m² / Giriş Katı : 142 m² - Asma Kat : 104 m² - Teras : 62 m² - Balkon : 8 m²

Kontio Ulmus

Kontio Ulmus

Toplam : 316 m² / Giriş Katı : 142 m² - Asma Kat : 104 m² - Teras : 62 m² - Balkon : 8 m²

Kontio Ulmus

Kontio Ulmus

Toplam : 316 m² / Giriş Katı : 142 m² - Asma Kat : 104 m² - Teras : 62 m² - Balkon : 8 m²

Kontio Linum

Kontio Linum

Toplam : 419 m² / Giriş Katı : 156 m² - Asma Kat : 151 m² - Teras : 92 m² - Balkon : 20 m²

Kontio Aster

Kontio Aster

Toplam : 361 m² / Giriş Katı : 142 m² - Asma Kat : 147 m² - Teras : 52 m² - Balkon : 20 m²

Kontio Aster

Kontio Aster

Toplam : 361 m² / Giriş Katı : 142 m² - Asma Kat : 147 m² - Teras : 52 m² - Balkon : 20 m²

Kontio Aster

Kontio Aster

Toplam : 361 m² / Giriş Katı : 142 m² - Asma Kat : 147 m² - Teras : 52 m² - Balkon : 20 m²

Kontio Headquarters

Kontio Headquarters

Kontio Headquarters

Kontio Headquarters

Kontio Headquarters

Kontio Headquarters

Kontio Fragaria

Kontio Fragaria

Toplam : 175 m² / Giriş Katı : 82 m² - Asma Kat : 71 m² - Teras : 22 m²

Kontio River House 1

Kontio River House 1

Toplam : 185 m² / Giriş Katı : 88 m² - Asma Kat : 63 m² - Teras : 34 m²

Kontio River House 2

Kontio River House 2

Toplam : 264 m² / Giriş Katı : 110 m² - Asma Kat : 93 m² - Teras : 50 m² - Balkon : 11 m²

Kontio Linaria

Kontio Linaria

Toplam : 399 m² / Giriş Katı : 165 m² - Asma Kat : 130 m² - Teras : 77 m² - Balkon : 27 m²

Kontio Kaluga

Kontio Kaluga

Kontio Myrica

Kontio Myrica

Toplam : 331 m² / Giriş Katı : 149 m² - Asma Kat : 116 m² - Teras : 62 m² - Balkon : 4 m²

Kontio Pinus

Kontio Pinus

Toplam : 300 m² / Giriş Katı : 135 m² - Asma Kat : 85 m² - Teras : 68 m² - Balkon : 12 m²

Kontio Pinus

Kontio Pinus

Toplam : 300 m² / Giriş Katı : 135 m² - Asma Kat : 85 m² - Teras : 68 m² - Balkon : 12 m²

Kontio Isolahti

Kontio Isolahti

Toplam : 290 m² / Giriş Katı : 105 m² - Asma Kat : 105 m² - Teras : 48 m² - Balkon : 32 m²

Kontio Isolahti

Kontio Isolahti

Toplam : 290 m² / Giriş Katı : 105 m² - Asma Kat : 105 m² - Teras : 48 m² - Balkon : 32 m²

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

Kontio Log House

bottom of page