top of page

İşverenin Sorumlulukları

1 - Yapı Ruhsat İşleri

    * Dilekçe

    * Taahhütname

    * Tapu senedi

    * Vekaletname ve muvafakatnameler (Gerektiğinde)

    * Mimari proje

    * Statik proje

    * Elektrik ve mekanik tesisat projeleri

    * Çevre ve peyzaj projeleri

    * Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri

    * Gerektiğinde teknik kontrol için istenecek diğer belgeler

 

2 - SGK İnşaat Dosyası’nın Açılması

      Özel bina inşaatlarında işveren SGK inşaat dosyasını açtırmak ile yükümlüdür. İnşaatta çalışan kişilerin SGK prim ödemesi bu

      dosya altında yapılır.

 

3 - Şantiye İşleri

    * Şantiye elektriğinin bağlatılması

    * Hafriyat işleri

    * Temel betonu

    * Temel betonuna kadar olan tesisat işleri (temiz su, pis su ve elektrik)

    * Her türlü peyzaj ve çevre düzenleme işleri

bottom of page